YOL PROFİL ÇALIŞMALARI

YOL PROFİL ÇALIŞMALARI

İmar planları içinde veya dışında, toprak veya stabilize ham yolların, asfalt, beton ya da parke taş döşeli yollarla olan yükselti durumunun belirlenerek imalat sonrasındaki olması gereken maksimum yükseltisinin belirlendiği çalışmalardır.