HALİ HAZIR HARİTA YAPIMI

HALİHAZIR HARİTA YAPIMI

Kamu kurumlarının talebi, ya da fizibilite çalışmalarına altlık olmak üzere taşınmaz malların zemindeki topoğrafik ( Dere, tepe yol, şev, çukurluk vb.) yapısı ile üzerindeki ev, duvar, çeşme vs. gibi mevcut oluşumların konum ve şekillerinin belirlendiği haritalardır.