HARİTA PLAN ÖRNEĞİ (KADASTRO ÇAPI)

HARİTA PLAN ÖRNEĞİ

Harita (plan) örneği, parselin tescilli haritasından aynen alınan örnektir. Harita (plan) örneği kapsamında parselin sınırları ile komşu parsel numaraları ve pafta ölçeği gösteriliyor. Buna karşın parsel cephe ölçüleri, poligonlara dayalı kutupsal ve ortogonal ölçüler ile koordinat değerleri gösterilemiyor. Ancak talep sahibi, parsellerin imar durumunu görmekte fayda olacağı gerekçesiyle plan örneği üzerine parsellerin içinde bulunduğu karelajları ve bu karelajların koordinatlarının gösterilmesini istediği takdirde koordinatlar da verilebiliyor.

İstenen belgeler:

  • Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği
  • Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği.
  • Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.
  • Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ile kimliği.
  • Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.