SINIRLANDIRMA HARİTALARI

SINIRLANDIRMA HARİTALARI

Tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalandırma işlemidir.