PARSELASYON

PARSELASYON

İmar planları içerisindeki bir veya daha fazla arsa ve arazilerin, imar planları ile belirlenen kullanım şekillerine göre, yapı yapmaya uygun arsalar üretilmesi işlemi parselasyon olarak adlandırılmaktadır.

İmar kanununun 18. madde hükümlerine dayanılarak yapıldığı için 18. madde uygulaması olarak da adlandırılır.

Bu uygulamada taşınmaz malların sahiplerinden onay alınmaz. Belediye eliyle ve kontrolünde uygulama yapılır. işlem sonucu 1 ay süreyle ilan ile hak sahiplerine duyurulur. Hak sahipleri tarafından yapılan itirazlar Belediye Encümeninde incelenerek karara bağlanır.